logo Ysgol Cymerau

Llywodraethwyr

Llywodraethwyr 2020-21

Cadeirydd: Mr Daniel Richards
Is-Gadeirydd: Mr Aled Davies
Clerc: Ms Sharon Williams
Pennaeth: Mr Alan Wyn Jones
Athro Lywodraethwr: Ms Karen Roberts-Jones
Staff Lywodraethwr: Ms Ffion Williams
Rhiant Lywodraethwyr: Mr James Williamson, Ms Linda Owen. Lester Hughes
Llywodraethwyr Awdurdod Lleol: Cynghorydd Hefin Underwood, Cynghorydd Iwan Edgar, Mrs Einir Rees Jones
Llywodraethwyr Cymunedol: Mrs Nia Williams, Mrs Ellen Love, Ms Ffiona Adams

Mae’r Corff Llywodraethu’n gweithio’n agos iawn gyda’r pennaeth, y staff a’r Awdurdod Lleol er mwyn cynorthwyo i ddarparu addysg o’r safon orau posibl ar gyfer holl blant yr ysgol.

Gellir cysylltu â Chadeirydd y Llywodraethwyr, Mr Daniel Richards, drwy Clerc yr ysgol, Ms Sharon Williams:

Ffôn: 01758 612001
Ebost: SharonWilliams4@gwynedd.llyw.cymru