logo Ysgol Cymerau

Wythnos Mabolgampau

Dyddiad: 2021-07-04

Diwrnod Mabolgampau CA2: Dydd Mercher

Diwrnod Mabolgampau CS: Dydd Iau

Gall y dyddiau uchod newid yn seiliedig ar y rhagolygon tywydd. Dylai plant sicrhau eu bod yn dod a dillad chwaraeon, potel ddwr, cap ac eli haul i'r ysgol drwy'r wythnos.

Yn anffodus oherwydd rheoliadau COVID, ni fyddwn yn gallu croesawu rhieni eleni. Bydd holl luniau'r diwrnod yn cael eu rhannu ar ein gwefan a gwefannau cymdeithasol.


Yn ôl i'r prif dudalen newyddion.