logo Ysgol Cymerau

Staff

Click on the staff member to hear their favourite Welsh song!

Alan Wyn Jones - Pennaeth

Alan Wyn Jones

Head

Karen Roberts-Jones

Karen Roberts-Jones

Deputy Head and Year 2 Teacher

Janet Ann Roberts

Janet Ann Roberts

Athrawes CPA CA2

Sheena Dorkins

Athrawes Blwyddyn 5 a 6

Eleri Wyn Thomas

Athrawes Blwyddyn 5 a 6 & Arweinydd CA2

Ilan Llyr Williams

Athro Blwyddyn 5 a 6

Miss Lisa Williams

Lisa Williams

Athrawes Meithrin a Cydlynydd ADYaCh

Ffion Hughes

Ffion Hughes

Athrawes Blwyddyn 3 a 4

Catrin Davis

Athrawes Blwyddyn 3 a 4.

Fiona Roberts

Athrawes Blwyddyn 3 a 4

Nia Vaughan Jones

Athrawes Cyfnod Sylfaen + Arweinydd Cyfnod Sylfaen

Hayley Williams

Athrawes Cyfnod Sylfaen

Ffion Llywelyn

Athrawes Cyfnod Sylfaen

Elin Hari Hughes

Athrawes CPA CS

Donna Gill

Cymhorthydd ADY

Debbie Jones

Cymhorthydd ADY

Mandy Jones

Cymhorthydd ADY

Meirwen Hughes

Cymhorthydd ADY

Nerys Evans

Cymhorthydd ADY

Llinos Williams

Cymhorthydd ADY

Llio Tate

Llio Tate

Cymhorthydd ADY

Rowena Jones

Cymhorthydd ADY


Vicky Williams

Cymhorthydd ADY

Nia Owen
Nia Owen

Cymhorthydd

Mari Fflur
Mari Fflur

Cymhorthydd


Lisa Williams

Cymhorthydd

Linda Owen

Cymhorthydd Dosbarth

Ann Griffith

Cymhorthydd Dosbarth

Non Roberts

Cymhorthydd Dosbarth

Llinos Angharad

Cymhorthydd Dosbarth

Lynne Warren

Cymhorthydd Dosbarth

Rosina Jones

Cymhorthydd Dosbarth

Nia Wyn Jones

Cymhorthydd Dosbarth

Ffion Williams

Cymhorthydd Dosbarth

Sharon Williams

Swyddog Gweinyddol + Swyddog Cymorth Cyntaf

Janice Thomas

Cogydd â Gofal

Mai Griffith

Staff Gegin

Meirwen Medi Hughes

Glanhawraig â Gofal

 

 

 

PENNAETH
Alan Wyn Jones

DIRPRWY BENNAETH
Karen Roberts-Jones

ATHRAWON
Meithrin
Lisa Williams (Cydlynydd ADYaCh)
Athrawon Cyfnod Sylfaen
Nia Vaughan Jones (Arweinydd Cyfnod Sylfaen)
Ffion Llywelyn
Hayley Williams
Karen Roberts-Jones

Blwyddyn 3 a 4
Catrin Davis
Ffion Hughes
Fiona Roberts

Blwyddyn 5 a Blwyddyn 6
Ilan Llŷr Williams
Sheena Dorkins
Eleri Wyn Thomas
Janet Ann Roberts

Athrawon CPA
Elin Hari Hughes CPA CS
Janet Ann Roberts CPA CS

CYMORTHYDDION
Linda Owen
Ann Griffith
Non Roberts
Llinos Angharad
Lynne Warren
Rosina Jones
Nia Wyn Jones
Ffion Williams
Nia Owen
Mari Fflur
Lisa Williams

CYMORTHYDDION ADY
Debbie Jones
Mandy Jones
Vicky Wiliams
Donna Gill
Meirwen Hughes
Nerys Evans
Llio Tate
Llinos Williams

SWYDDOG GWEINYDDOL
Sharon Williams

STAFF Y GEGIN
Janice Thomas (Cogydd â Gofal)
Mai Griffith
Hayley Dummelow

GLANHAWRAIG A GOFAL
Meirwen Medi Hughes

GORUCHWYLWYR AMSER CINIO
Dorothy Shivlock
Trudie Evans