logo Ysgol Cymerau

Staff

Mrs Helen Vaughan Jones

Pennaeth Mewn Gofal

Karen Roberts-Jones

Dirprwy dros Dro + Athrawes Cyfnod Sylfaen

Janet Ann Roberts

Athrawes Bl. 3 a 4 / Bl. 5 a 6

Sheena Dorkins

Athrawes Blwyddyn 5 a 6

Eleri Wyn Thomas

Athrawes Blwyddyn 5 a 6 & Arweinydd CA2

Ilan Llyr Williams

Athro Blwyddyn 5 a 6

Ffion Hughes

Athrawes Blwyddyn 3 a 4

Catrin Davis

Athrawes Blwyddyn 3 a 4.

Fiona Roberts

Athrawes Blwyddyn 3 a 4

Nia Vaughan Jones

Athrawon Cyfnod Sylfaen + Arweinydd Cyfnod Sylfaen

Hayley Williams

Athrawon Cyfnod Sylfaen

Ffion Llywelyn

Athrawon Cyfnod Sylfaen

Elin Hari Hughes

Athrawon Cyfnod Sylfaen

Menna Jones

Athrawon CPA (Cyfnod Sylfaen)

Mari Lois Hughes

Athrawes Meithrin + Cydlynydd ADYaCh

Glynis Ellis

Cymhorthydd ADY

Donna Gill

Cymhorthydd ADY

Debbie Jones

Cymhorthydd ADY

Mandy Jones

Cymhorthydd ADY

Carys Huws

Cymhorthydd ADY

Meirwen Hughes

Cymhorthydd ADY

Nerys Evans

Cymhorthydd ADY

Llinos Williams

Cymhorthydd ADY

Llio Tate

Cymhorthydd ADY

Rowena Jones

Cymhorthydd ADY

Celia Williams

Cymhorthydd Dosbarth

Ceri Wyn Rowlands

Cymhorthydd Dosbarth

Linda Owen

Cymhorthydd Dosbarth

Ann Griffith

Cymhorthydd Dosbarth

Non Roberts

Cymhorthydd Dosbarth

Llinos Angharad

Cymhorthydd Dosbarth

Lynne Warren

Cymhorthydd Dosbarth

Rosina Jones

Cymhorthydd Dosbarth

Nia Wyn Jones

Cymhorthydd Dosbarth

Ffion Williams

Cymhorthydd Dosbarth

Sharon Williams

Swyddog Gweinyddol + Swyddog Cymorth Cyntaf

Janice Thomas

Cogydd â Gofal

Carys A. Jones

Cogydd Cynorthwyol

Mai Griffith

Staff Gegin

Meirwen Medi Hughes

Glanhawraig â Gofal

 

 

 

 

PENNAETH MEWN GOFAL
Helen Vaughan-Jones

DIRPRWY BENNAETH DROS DRO
Karen Roberts-Jones

ATHRAWON
Meithrin
Mari Lois Hughes (Cydlynydd ADYaCh)
Athrawon Cyfnod Sylfaen
Nia Vaughan Jones (Arweinydd Cyfnod Sylfaen)
Ffion Llywelyn
Hayley Williams
Karen Roberts-Jones
Elin Hari Hughes
Blwyddyn 3 a 4
Catrin Davis
Ffion Hughes
Fiona Roberts
Janet Ann Roberts
Blwyddyn 5 a Blwyddyn 6
Ilan Llŷr Williams
Sheena Dorkins
Eleri Wyn Thomas
Janet Ann Roberts

Athrawon CPA
Menna Rees Jones (CS)
Mari Elin Jones

CYMORTHYDDION
Ceri Wyn Rowlands
Celia Williams
Linda Owen
Ann Griffith
Non Roberts
Llinos Angharad
Lynne Warren
Rosina Jones
Nia Wyn Jones
Ffion Williams

CYMORTHYDDION ADY
Debbie Jones
Glynis Ellis
Mandy Jones
Vicky Williams
Donna Gill
Meirwen Hughes
Nerys Evans
Llio Tate
Carys Huws
Llinos Williams

SWYDDOG GWEINYDDOL
Sharon Williams

STAFF Y GEGIN
Janice Thomas (Cogydd â Gofal)
Carys A. Jones (Cogydd Cynorthwyol)
Mai Griffith
Hayley Dummelow

GLANHAWRAIG A GOFAL
Meirwen Medi Hughes

GORUCHWYLWYR AMSER CINIO
Dorothy Shivlock
Trudie Evans