logo Ysgol Cymerau

Staff

Cliciwch ar aelod staff er mwyn clywed eu cân Gymraeg gora'!

Alan Wyn Jones - Pennaeth

Alan Wyn Jones

Pennaeth

Karen Roberts-Jones

Karen Roberts-Jones

Dirprwy Bennaeth ac Athrawes Blwyddyn 2

Janet Ann Roberts

Janet Ann Roberts

Athrawes CPA CA2

Sheena Dorkins

Athrawes Blwyddyn 5 a 6

Eleri Wyn Thomas

Athrawes Blwyddyn 5 a 6 & Arweinydd CA2

Ilan Llyr Williams

Athro Blwyddyn 5 a 6

Miss Lisa Williams

Lisa Williams

Athrawes Meithrin a Cydlynydd ADYaCh

Ffion Hughes

Ffion Hughes

Athrawes Blwyddyn 3 a 4

Catrin Davis

Athrawes Blwyddyn 3 a 4.

Fiona Roberts

Athrawes Blwyddyn 3 a 4

Nia Vaughan Jones

Athrawon Cyfnod Sylfaen + Arweinydd Cyfnod Sylfaen

Hayley Williams

Athrawon Cyfnod Sylfaen

Ffion Llywelyn

Athrawon Cyfnod Sylfaen

Elin Hari Hughes

Athrawes CPA CS

Iolo Jones

Blwyddyn 5 a 6

 

Donna Gill

Cymhorthydd ADY

Debbie Jones

Cymhorthydd ADY

Mandy Jones

Cymhorthydd ADY

Meirwen Hughes

Cymhorthydd ADY

Nerys Evans

Cymhorthydd ADY

Llinos Williams

Cymhorthydd ADY

Llio Tate

Llio Tate

Cymhorthydd ADY

Rowena Jones

Cymhorthydd ADY

Vicky Williams

Cymhorthydd ADY

Nia Owen
Nia Owen

Cymhorthydd


Lisa Williams

Cymhorthydd

Linda Owen

Cymhorthydd Dosbarth

Ann Griffith

Cymhorthydd Dosbarth

Non Roberts

Cymhorthydd Dosbarth

Llinos Angharad

Cymhorthydd Dosbarth

Lynne Warren

Cymhorthydd Dosbarth

Rosina Jones

Cymhorthydd Dosbarth

Nia Wyn Jones

Cymhorthydd Dosbarth

Ffion Williams

Cymhorthydd Dosbarth

Sharon Williams

Swyddog Gweinyddol + Swyddog Cymorth Cyntaf

Carys Jones

Cogydd â Gofal

Meirwen Medi Hughes

Glanhawraig â Gofal

 

 

 

PENNAETH
Alan Wyn Jones

DIRPRWY BENNAETH
Karen Roberts-Jones

ATHRAWON
Meithrin
Lisa Williams (Cydlynydd ADYaCh)

ATHRAWON CYFNOD SYLFAEN
Nia Vaughan Jones (Arweinydd Cyfnod Sylfaen)
Ffion Llywelyn
Hayley Williams
Karen Roberts-Jones

BLWYDDYN 3 a 4
Catrin Davis
Ffion Hughes
Fiona Roberts

BLWYDDYN 5 a BLWYDDYN 6
Ilan Llŷr Williams
Sheena Dorkins
Eleri Wyn Thomas
Iolo Jones

ATHRAWON CPA
Elin Hari Hughes CPA CS
Janet Ann Roberts CPA CA2

CYMORTHYDDION
Linda Owen
Ann Griffith
Non Roberts
Llinos Angharad
Lynne Warren
Rosina Jones
Nia Wyn Jones
Ffion Williams
Nia Owen
Lisa Williams

CYMORTHYDDION ADY
Debbie Jones
Mandy Jones
Vicky Williams
Donna Gill
Meirwen Hughes
Nerys Evans
Llio Tate
Llinos Williams

SWYDDOG GWEINYDDOL
Sharon Williams

STAFF Y GEGIN
Carys Jones (Cogydd â Gofal)
Carrie Thomas

GLANHAWRAIG A GOFAL
Meirwen Medi Hughes
Tracey Evans
Collette Evans

GORUCHWYLWYR AMSER CINIO
Dorothy Shivlock