logo Ysgol Cymerau

Twyni Tywod

Dosbarth Blwyddyn 2 - Mrs Karen Roberts-Jones

Cymorthyddion: Anti Nia, Anti Llinos ac Anti Meirwen

Diwrnod Ymarfer Corff :

Dydd Llun

Diwrnod Dychwelyd Gwaith Cartref:

Gwybodaeth dod yn fyan...

Diwrnod Dychwelyd Llyfr Darllen:

Dydd Llun

Thema'r tymor hwn:

Fi fy Hun / Jac a'r Goeden Ffa