logo Ysgol Cymerau

Ysgol Eco

Y Criw Gwyrdd

Pwy ydym ni a beth rydym yn ei wneud?

Rydym yn griw o ddisgyblion sy’n cynrychioli ein dosbarthiadau yng nghyfarfodydd y ‘Criw Gwyrdd’. Rydym yn cyfarfod unwaith bob hanner tymor i drafod materion ‘gwyrdd’ yr ysgol.

Cliciwch yma i ymweld â gwefan Cyngor Eco Cymerau.