logo Ysgol Cymerau

Llywodraethwyr

Llywodraethwyr 2021-22

Cadeirydd: Mr James Williamson
Is-Gadeirydd: Mr Aled Davies
Clerc: Ms Sharon Williams
Pennaeth: Mr Alan Wyn Jones
Athro Lywodraethwr: Ms Karen Roberts-Jones
Staff Lywodraethwr: Ms Ffion Williams
Rhiant Lywodraethwyr: Mr James Williamson, Mrs Nia Owen, Lester Hughes, Parch. Rhun ap Robert
Llywodraethwyr Awdurdod Lleol: Cynghorydd Hefin Underwood, Cynghorydd Iwan Edgar, Mrs Einir Rees Jones
Llywodraethwyr Cymunedol: Mrs Nia Williams, Mrs Ellen Love, Cynghorydd Ffiona Adams

Mae’r Corff Llywodraethu’n gweithio’n agos iawn gyda’r pennaeth, y staff a’r Awdurdod Lleol er mwyn cynorthwyo i ddarparu addysg o’r safon orau posibl ar gyfer holl blant yr ysgol.

Gellir cysylltu â Chadeirydd y Llywodraethwyr, Mr James Williamson, drwy Clerc yr ysgol, Ms Sharon Williams:

Ffôn: 01758 612001
Ebost: Sharon.Williams@cymerau.ysgoliongwynedd.cymru