logo Ysgol Cymerau

Meddylfryd o Dwf

Dyma Griw Dysgu Cymerau

Carys Cael Hwyl
Cynan Cydweithio
Deian Defnyddio Dychymyg
Megan Meddwl
Cadi Canolbwyntio
Dyfan Dyfalbarhau
Poli Parhau i Wella
Rheon Rhowch Gynnig Arni

I weld lluniau Diwrnod Lliwgar 2019 - cliciwch yma