logo Ysgol Cymerau

Cyngor Ysgol

Mae’r Cyngor Ysgol wedi ei sefydlu ers rhai blynyddoedd yma yn Ysgol Cymerau bellach. Caiff ddylanwad gadarnhaol iawn ar rediad yr ysgol o ddydd i ddydd.

Mae gan blynyddoedd 3 -6 yr ysgol Gyngor Ysgol, ac yn ystod y flwyddyn cynhelir llawer o gyfarfodydd lle caiff y disgyblion gyfle i fynegi eu barn am drefn yr ysgol a chynnig syniadau ar sut i wella sefyllfaoedd amrywiol.

Cynhelir pleidlais ar ddechrau’r flwyddyn ysgol, lle y rhoddir cyfle i bob disgybl ethol dau i gynrychioli’r dosbarth ar Y Cyngor Ysgol. Mae’r aelodau hyn yn cyfarfod o leiaf dwy waith y tymor i drafod syniadau’r Cyngor Ysgol ac i flaenoriaethu a phenderfynu ar raglen am y tymor. Disgwylir i’r cynrychiolydd adrodd yn ol i’r disgyblion am faterion a drafodwyd yn y cyfarfodydd.

Mae’r Cyngor Dosbarth a’r Cyngor Ysgol yn rhoi cyfle i’r disgyblion i wneud gwelliannau ac i ddatblygu’r ysgol er lles i bawb.

hoddir hefyd gyfle i ddatblygu sgiliau hanfodol fel cyfathrebu, gwrando, mynegi barn a datrys problemau.

Yn ogystal bydd cyfle i ddewis dwy elusen y flwyddyn i godi arian tuag ato. Un elusen leol ac un ehangach e.e Plant Mewn Angen. Rhoddir cyfle i’r Cyngor Ysgol drefnu gweithgareddau i godi arian, creu posteri ac ysgrifennu llythyrau i hysbysebu’r digwyddiad.

Aelodau 2019/2020

  • Porth Colmon: Neive a Casi
  • Porth Cychod: George ac Olly
  • Porth Ysgaden: Logan a Meily
  • Porthdinllaen: Claudia a Osian
  • Porth Neigwl: Garyn a Kai
  • Porth Solfach: Lexi a Noa
Aelod Cyngor Ysgol Cymerau

Neive

Aelod Cyngor Ysgol Cymerau

Casi

Aelod Cyngor Ysgol Cymerau

George

Aelod Cyngor Ysgol Cymerau

Olly

Aelod Cyngor Ysgol Cymerau

Logan

Aelod Cyngor Ysgol Cymerau

Meily

Aelod Cyngor Ysgol Cymerau

Claudia

Aelod Cyngor Ysgol Cymerau

Osian

Aelod Cyngor Ysgol Cymerau

Garyn

Aelod Cyngor Ysgol Cymerau

Lexi

Aelod Cyngor Ysgol Cymerau

Noa