logo Ysgol Cymerau

Clybiau

Bingo Blwyddyn 2

 

plant

 

I weld mwy o luniau - cliciwch yma

Shari Pollitt

 

plant

 

Nos Fercher Chwefror 8fed bu Shari Pollitt yn dawnsio Symba gyda plant blynyddoedd 5 a 6.

I weld mwy o luniau - cliciwch yma

Shari Pollitt

 

plant

 

Cafwyd llawer o hwyl gyda Shari Pollitt yn dawnsio Symba yn yr Urdd nos Fercher 02.02.17.

I weld mwy o luniau - cliciwch yma

Disgo Santes Dwynwen

 

plant

 

Cafwyd llawer o ddawnsio a mwynhau yn disgo Santes Dwynwen, clwb yr Urdd, nos Fercher 25 ain o Ionawr.

 

 I weld mwy o luniau - cliciwch yma

Disgo Santes Dwynwen

 

plant

 

Bu disgyblion blynyddoedd 3,4, 5 a 6 yn mwynhau disgo Santes Dwynwen.

 

 I weld mwy o luniau - cliciwch yma

Cardiau Nadolig yr Urdd 2015

 

plant

 

I weld mwy o luniau - cliciwch yma

 

Beicio X

 

Beicio X

 

Clwb yr Urdd 2015 - Beicio X yn y Ganolfan Hamdden

 

I weld mwy o luniau - cliciwch yma

Bingo'r Urdd Bl.5 a 6 04.02.15

 

Bingo'r Urdd Bl.5 a 6

 

Plant Yr Urdd Bl.5 a 6 yn mwynhau sesiwn Bingo gyda Mr Deio Brunelli

 

 II weld mwy o luniau - cliciwch yma

Carati'r Urdd 12.11.14

 

Carati'r Urdd 12/11/14

 

Plant Yr Urdd Bl.3 a 4 yn mwynhau sesiwn garati gyda Adam Stuhlfelder o Pritchard's Martial Arts

 

 I weld mwy o luniau - cliciwch yma

Gwefan yr Urdd

Code Club Bl.5 a 6 2018

 

Code Club

 

I weld mwy o luniau - cliciwch yma

Code Club Bl.5 a 6 2017

 

Code Club

 

I weld mwy o luniau - cliciwch yma

Code Club Bl.5 a 6 2016

 

Code Club

 

I weld mwy o luniau - cliciwch yma

Code Club Bl.5 a 6 2015

 

Code Club

 

I weld mwy o luniau - cliciwch yma

Code Club Bl.5 a 6 2014

 

Code Club

 

I weld mwy o luniau - cliciwch yma

Clwb Garddio Cymerau Haf 2014

 

Clwb Garddio Cymerau Haf

 

I weld mwy o luniau - cliciwch yma