logo Ysgol Cymerau

Ail-Agor Cyfnod Sylfaen

Dyddiad: 2021-02-23

CROESO'N ÔL 

Edrychwn ymlaen i gychwyn croesawu'r Cyfnod Sylfaen yn ôl yfory gyda Blwyddyn 1.  Cadwch lygaid allan am ganllawiau ar sut i gyrraedd yr ysgol.  
Bydd dysgwyr CA2 yn parhau i ddysgu o bell ar hyn o bryd.  

 


Yn ôl i'r prif dudalen newyddion.