logo Ysgol Cymerau

ASDA

Dyddiad: 2021-03-24

Hoffai’r ysgol ddiolch yn fawr iawn i Asda Pwllheli am eu rhodd caredig o 10 gliniadur gwerth chweil, sydd i gyd yn dod gyda set o glustffônau, a dongyl sydd â rhyngrwyd am ddim! Diolch yn arbennig i Jo Scott am drefnu’r cyfan!


Yn ôl i'r prif dudalen newyddion.