logo Ysgol Cymerau

Caniatâd

Dyddiad: 2020-09-29

📷📸📷📸📷📸

Nid yw'n bosibl i ni fynd a'ch plentyn/plant ar ymweliadau lleol na chyhoeddi eu lluniau ar Facebook, Twitter, gwefan yr ysgol ayyb os nad ydym wedi derbyn y caniatâd priodol. Gallwch wneud hyn drwy SchoolGateway, neu drwy gysylltu â'r Swyddfa.

www.gwynedd.llyw.cymru/fynghyfrif

Diolch yn fawr.

 


Yn ôl i'r prif dudalen newyddion.

Caniatâd