logo Ysgol Cymerau

Caridau Nadolig

Dyddiad: 2020-12-09

Rydym yn caniatau i blant ddod a cardiau Nadolig i’r ysgol. Er hyn mae rhaid iddynt eu ‘postio’ yn eu dosbarthiadau nid eu rhoi yn syth i’r plant. Fe fydd pob cerdyn yn cael ei gadw yn yr ysgol am o leiaf 72 awr er mwyn sicrhau eu bod yn ddiogel i ddod adref. Oherwydd hyn ni fyddwn yn caniatau i’r plant ddod a cardiau Nadolig i’r ysgol ar ôl dydd Llun 14eg o Ragfyr.

 

Diolch am eich cyd-weithrediad


Yn ôl i'r prif dudalen newyddion.