logo Ysgol Cymerau

Er Gwybodaeth Coronafeirws

Dyddiad: 2020-03-04

Er Gwybodaeth Coronafeirws cliciwch yma

Gwybodaeth diweddaraf i rieni / gwarchodwyr

Bydd y canllawiau hyn yn cynorthwyo ysgolion, lleoliadau gofal plant a lleoliadau addysgol eraill wrth roi cyngor i ddisgyblion, myfyrwyr, staff a rhieni neu ofalwyr ynghylch:

1. Coronafeirws Newydd (COVID-19)
2. Sut i atal clefyd rhag lledaenu
3. Achosion a chysylltiadau mewn lleoliadau addysgol a gofal plant

Cliciwch yma am gwybodaeth diweddaraf i rieni / gwarchodwyr

Cliciwch yma am Gwybodaeth ddiweddaraf am COVID-19

 


Yn ôl i'r prif dudalen newyddion.

Cyngor ar y Coronafeirws