logo Ysgol Cymerau

Hanner Tymor

Dyddiad: 2020-10-23

HANNER TYMOR

Diolch o galon i chi am eich cefnogaeth i'r ysgol dros yr wythnosa' diwethaf, tydi hi ddim wedi bod yn hawdd, ond rydym wedi llwyddo i ddod trwyddi, yn rieni, staff a phlant. Hoffwn ddymuno yn dda i chi yn y cyfnod clo yr wythnos nesaf, ac edrychwn ymlaen i groesawu pawb yn ôl i'r ysgol ddydd Mawrth, 3ydd o Dachwedd.

 


Yn ôl i'r prif dudalen newyddion.