logo Ysgol Cymerau

Hanner Tymor Chwefror

Dyddiad: 2021-02-12

HANNER TYMOR

 

Hoffwn fel staff ddiolch i chi gyd am eich cefnogaeth tuag atom ni a'r plant dros yr hanner tymor diwethaf. Mae hi wedi bod yn amser anodd i ni gyd, ond rydym wedi llwyddo i barhau i gynnig yr addysg gorau posibl i'n dysgwyr i gyd.

Edrychwn ymlaen i groesawu plant y Cyfnod Sylfaen yn ôl ar ôl hanner tymor (ar y dyddiau a nodwyd), a parhau i ddysgu ar-lein gyda plant CA2.

 

Cymerwch yr wythnos yma i fynd am dro, treulio amser gyda'ch teulu ac oddi-ar y sgrin! Mwynewch eich gwyliau haeddiannol!


Yn ôl i'r prif dudalen newyddion.