logo Ysgol Cymerau

PWYSIG: Canllawiau i Rieni / Gwarchodwyr

Dyddiad: 2020-06-22

PWYSIG

Gweler isod wybodaeth bwysig ynglyn ac ail-agor yr ysgol yn rhannol ar Fehefin 29ain. Mae'n RHAID darllen y canllawiau yn ofalus cyn i'ch plentyn / plant fynychu'r ysgol.

Os nad ydych yn weithiwr allweddol sydd angen darpariaeth gofal brys, byddwn yn anelu i'ch plentyn fynychu'r ysgol ddwywaith ar y mwyaf cyn gwyliau'r haf, os ydych yn dymuno.

Mae croeso i chi ffonio neu e-bostio'r ysgol gydag unrhyw ymholiad.

Diolch yn fawr am eich cefnogaeth gyda'r trefniadau.

Canllawiau i Rieni / Gwarchodwyr - Ail-agor ar 29ain o Fehefin - cliciwch yma


Yn ôl i'r prif dudalen newyddion.

Llythyr PWYSIG Canllawiau i Rieni / Gwarchodwyr