logo Ysgol Cymerau

YSGOL YN CAU

Dyddiad: 2020-12-11

📣📣📣📣📣

Yn dilyn cyfarfod brys heddiw, rydym wedi cael gwybod gan y Pennaeth Addysg bydd yr ysgol yn cau dydd Mercher nesaf, y 16eg. Fe fydd y plant yn cael gwaith i'w wneud adref ar gyfer dau ddiwrnod olaf y tymor. Byddwn felly yn cael ein cinio Nadolig, a gwisgo siwmperi Nadolig dydd Mercher nesaf, 16eg. Edrychwn ymlaen i groesawu pawb yn ôl ar y 5ed o Ionawr!

Diolch i chi am eich cydweithrediad parod.


Yn ôl i'r prif dudalen newyddion.