logo Ysgol Cymerau

Gwnewch gais ar lein

Atgoffir rhieni sydd â phlant unai yn 3 oed cyn 1af Medi, 2021 ac yn dymuno mynediad rhan amser i ysgol neu sy’n 4 oed cyn 1af Medi, 2021 ac yn dymuno mynediad llawn amser i ysgol, i wneud cais am le i’w plant cyn gynted ag y bo modd a chyn 1af Chwefror, 2021.

Gall rieni wneud cais ar-lein yma

Ffurflen Gasglu Gwybodaeth Disgyblion

Mynediad i Ysgol Gynradd

Ffurflen Trosglwyddo o Ysgol Babanod i Ysgol Iau

Gwnewch gais ar‐lein am fynediad i ysgol