Ysgol Gynradd Cymerau

Newyddion

22.09.17 Baton y Gymanwlad ... mwy

07.09.17 Bwydlen Ysgolion Cynradd 2017 - 2018 ... mwy

Am fwy o newyddion, cliciwch yma

Calendr

Calendr 2017/18 Dyddiadau hyd yma - cliciwch yma

Gwyliau Ysgol 2017/18 - cliciwch yma
(Gwefan y Cyngor - cliciwch yma)

Cliciwch yma i weld y calendr yn fwy

Clwb Cymerau

Ein Clwb ar ôl ysgol yw Clwb Cymerau. Mae darpariaeth yr ysgol o 08:10 i 17:00.

Ffurflenni Cofrestru i'r clwb ar gael yma
Mwy o wybodaeth am y clwb - cliciwch yma

 

Bookmark and Share

Croeso i Wefan Ysgol Cymerau, Pwllheli

Yma cewch lawer o wybodaeth ddefnyddiol am yr ysgol - gwybodaeth am beth sy'n digwydd yn y dosbarthiadau a thu hwnt hefyd. Os hoffech wybod mwy am yr ysgol, mae croeso i chi gysylltu gyda ni yn uniongyrchol drwy ffonio neu e-bostio.

Ein bwriad yn Ysgol Cymerau yw creu awyrgylch hapus a diogel, lle mae pawb yn gwneud eu gorau bob amser, yn mwynhau, yn frwdfrydig, yn gofalu am ei gilydd ac yn cael pleser o ddysgu.

Rydym yn chwilio am ffotograffau o'r ardal o amgylch Ysgol Cymerau i'w rhoi ar dudalen flaen ein gwefan. Os oes gennych ddiddordeb mewn cyfrannu lluniau, yna cysylltwch a ni ar yr e-bost uchod. Diolch yn fawr.

Cofrestru eich plentyn

Gallwch wneud cais ar-lein i gael mynediad i’r ysgol – cliciwch yma
Ymholiadau 01286 679904 - Mr Owain Dewi Hughes (Swyddog Mynediad Ysgolion)

 
 

 

© 2014 Ysgol Cymerau ~ Gwefan gan Delwedd